Bilgi Edinme Kapsamı
4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu uyarınca yapılacak müracaatları değerlendirmek üzere SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI bünyesinde Bilgi Edinme Birimi kurulmuştur. Posta veya bizzat yapılacak başvurular aşağıda yer alan yazışma adresine, elektronik ve faks ile yapılacak başvurular ise bilgi edinme başvuru formları tam ve eksiksiz doldurarak yapılmalıdır.

Bilgi Edinme Kapsamına Girmeyen Konular:
- İş başvurusu ve iş takipleri,
- Tavsiye ve mütalaa talepleri,
- Yayımlanmış veya kamuya açıklanmış bilgi veya belgeler,
- Özel hayatın gizliliği,
- Ticari sır,
- Kurum içi düzenlemeler
Başvuru Formları
Gerçek Kişi Formu

Tüzel Kişi Formu
Bilgi Edinme Hakkında
Elektronik Başvurularınızı, Bilgi Edinme Kanununun 6. Maddesi ve Bilgi Edinme Yönetmeliğinin 9. Maddelerinde ve 10. Maddesi ve belirtilen başvuru esas ve usullerine uygun olarak doldurunuz.
4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik
Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu (BEDK)

Adres : Ziyabey Cad. No:6 BALGAT/ANKARA
Faks : 0 312 207 87 69