5510 4/1-c (Devlet Memurları) Tescil İşlemleri

Kullanıcı Adı
Kullanıcı Şifre

Resmi Doğrulayın

 •   ( YENİ ) Kanun/K.H.K. göre görevine iade edilenlerin işe giriş bildirgesi hakkında duyuru
 • Kanun/K.H.K. göre kamu görevinden çıkarılanlardan daha sonra Kanun/K.H.K. göre görevine iade edilenlerin Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi göreve başladıkları Kurumlarınca 28/7/2017 tarihinden itibaren 4/c Tescil Programı üzerinden düzenlenebilmektedir.
  2017-07-27   
 •   ( YENİ ) Kamu Görevinden Çıkarılanlar Hakkında Duyuru
 • Kanun/K.H.K. göre kamu görevinden çıkarılanlar hakkında Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi düzenlenirken görevden ayrılma nedeni olarak �Kamu Görevinden Çıkarıldı (Kanun/KHK Göre)� ayrılış nedeninin seçilmesi gerekmektedir.
  2017-03-03   
 •   ( YENİ ) Kamu Görevinden Çıkarılanlardan Hatalı Ayrılış Nedeni Bildirilenler Hakkında Duyuru
 • Kanun / K.H.K. göre kamu görevinden çıkarılanlar hakkında Kamu Görevinden Çıkarıldı (Kanun / KHK Göre) yerine Görevine Son Verildi veya Sözleşme Feshi olarak bildirilen ayrılma nedeni hatalı bildirim olup yazılı olarak düzelttirilmesi gerekmektedir.
  2017-03-03   
 •   ( YENİ ) KHK Göre Kamu Görevinden Çıkarılanlar Hakkında Görevden Ayrılma Nedenleri
 • Kamu Görevinden Çıkarıldı (Kanun/KHK Göre)
  Meslekten Çıkarıldı (KHK Göre)
  Türk Silahlı Kuvvetlerinden Çıkarıldı
  Jandarma Genel Kom. Teş. Çıkarıldı
  Emniyet Genel Müdürlüğü Teşkilatından Çıkarıldı
  Sahil Güvenlik Kom. Teş. Çıkarıldı.
  2017-03-03   
 •   Açığa Alınanlar Hakkında Tescil Programında Yapılacak İşlemlere İlişkin Duyuru
 • Görevden uzaklaştırılan/açığa alınan ve Kurumlarınca 2/3 oranında açık aylığı ödenip kesenek/primleri gönderilenler için 4/c tescil programında 5/9/2016 tarihinden itibaren Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesinin düzenlenmesi gerekmektedir.
  2016-09-05   
 •   Sigortalı Tescil 4/c uygulaması Kullanıcı ve Şifre değişiklikleri ile ilgili önemli duyuru
 • 5510 4/c tescil programı kullanıcı değişikliği ve şifre ile ilgili talepleriniz Primler Daire Başkanlığı Kesenek birimlerince yapıldığından bu konuda Kesenek Bilgi Sisteminde yer alan iletişim numaraları ile irtibata geçilmesi gerekmektedir.
  2016-08-04   
 •   Önemli Duyuru
 • 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine tabi sözleşmeli sigortalı olarak çalışalar 5510 S.K. 4/a bendi kapsamında sigortalı olması nedeniyle bu kapsamdaki sigortalıların tescil işlemleri bu program kullanılarak yapılmamalıdır.
  2012-05-09