SGKSAYFA YÜKLENİYOR. LÜTFEN BEKLEYİNİZ...


ANA SAYFA
25/06/2022
4/C Kurum Tescil
KULLANMAKTA OLDUĞUNUZ KURUM TESCİL YAZILIMI EN İYİ ŞEKİLDE WİNDOWS İNTERNET EXPLORER DA ÇALIŞMAKTADIR.

index.jsp
KULLANICI TC NO :
5510 Sayılı Kanun Hükümlerince Yeni Kayıt
Girilmiş Olan Kayıt Dökümünün Alınması

Yeni Kuruluş
Saymanlık Değişikliği
Nakil
5510 Geç.11 Madde

İşyeri Tescil Yardım
Göster Gizle


UYARI : İşyeri tescil işlemi tamamlanmış ve İşyerlerine yazılı olarak Kullanıcı adı ve Şifreleri gönderilmiş olan Resmi İşyerlerinin yapmış oldukları tescil bilgilerindeki değişiklikler On_Line sistemine yazılı olarak bildirilen Kullanıcı Adı ve Şifresi ile giriş yapılarak düzeltilecektir.
Resmi işyeriniz için tescil bilgilerinde bunun haricinde yaptığınız ve yapacağınız düzeltmeler kayıt edilmemektedir.
Kurum Adres Bilgileri.jsp
İŞYERİ ADRES BİLGİLERİ
İŞYERİ ADI (HER BİR ALAN MAXİMUM 30 KARAKTER BÜYÜKLÜĞÜNDEDİR)*
İŞYERİ ADRESİ *
BULVAR :
CADDE :
SOKAK :
DIŞ KAPI NO :
İÇ KAPI NO :
MAHALLE / KÖY :
POSTA KODU :
İŞYERİ İL / İLÇE *
İŞYERİ TELEFON *
1- 2-

İŞYERİ FAKS *
1- 2-

İŞYERİ E-POSTA
1- 2-

Kurum_Bilgisi.jsp
İŞYERİ BİLGİLERİ
BAĞLI OLDUĞU BAKANLIK*
BÜTÇE DURUMU
MUHASEBAT NUMARASI
GENEL BÜTÇELİ KURUMLAR İÇİN ZORUNLU ALAN. SORUMLULUK DOLDURAN KURUMA AİTTİR.
BAĞLI OLDUĞU SAYMANLIK *
SAYMANLIK İL / İLÇE *
VERDİ DAİRESİNİN ADI / NO*

TEŞKİLAT YAPISI
657 Sayılı Kanuna Tabi Memur Çalıştırmaya Başladığı,Saynamlık Değişikliği veya Nakil Tarihi GG/AA/YYYY
MAAŞ ÖDEME DÖNEMLERİ
AYIN 1. GÜNÜ PEŞİN AYIN 15. GÜNÜ PEŞİN
ÇALIŞTIKTAN SONRA AYIN 15. GÜNÜ ÇALIŞTIKTAN SONRA AYIN 1. GÜNÜ
PERSONEL SAYISI*
RESMİ İŞYERİ SSK NUMARASI

NaceKoduBilgisi
NACE BİLGİLERİ
Tescil Tipi TÜZEL KAMU
Nace kodları ve açıklamaları için tıklayınız
İşyerinizin işkolu kodunu biliyorsanız aşağıya girerek ekleyiniz
6 lı Nace Kodu *  
VEYA
Aşağıdaki listelerden seçerek ekleyiniz
Kısım*
Bölüm*
Grup*
Sınıf*
Alt Sınıf*

Kurum_Yonetici_Bilgisi.jsp
YENİ 1. YÖNETİCİ BİLGİLERİ
T.C. Kimlik Numarası *
Adı *
Soyadı *
Baba Adı *
Ana Adı *
Cinsiyeti *
Kadın Erkek
Doğum Yeri *
Doğum Tarihi * GG/AA/YYYY
Nufusa Kayıtlı Olduğu Yer *
Görevi / Ünvanı *
Kurum Sicili *
Göreve Başlama Tarihi * GG/AA/YYYY
Telefon *

2.Kurum Yönetici Bilgisi
YENİ 2. YÖNETİCİ BİLGİLERİ
T.C. Kimlik Numarası
Adı
Soyadı
Baba Adı
Ana Adı
Cinsiyeti
Kadın Erkek
Doğum Yeri
Doğum Tarihi GG/AA/YYYY
Nufusa Kayıtlı Olduğu Yer
Görevi / Ünvanı
Kurum Sicili
Göreve Başlama Tarihi GG/AA/YYYY
Telefon

1.Yetkili Giriş Ekranı
YENİ 1. KULLANICI BİLGİLERİ ( AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİ GÖNDERME İLE GÖREVLİ )
T.C. Kimlik Numarası*
Adı
Soyadı
Baba Adı
Ana Adı
Cinsiyeti *
Kadın Erkek
Doğum Yeri *
Doğum Tarihi * GG/AA/YYYY
Nufusa Kayıtlı Olduğu Yer *
Görevi / Ünvanı *
Kurum Sicili *
Göreve Başlama Tarihi * GG/AA/YYYY
Telefon *
Fax *
E-Mail *

2.Yetkili Giriş Ekranı
YENİ 2. KULLANICI BİLGİLERİ ( AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİ GÖNDERME İLE GÖREVLİ )
T.C. Kimlik Numarası
Adı
Soyadı
Baba Adı
Ana Adı
Cinsiyeti
Kadın Erkek
Doğum Yeri
Doğum Tarihi GG/AA/YYYY

Nufusa Kayıtlı Olduğu Yer
Görevi / Ünvanı
Kurum Sicili
Göreve Başlama Tarihi GG/AA/YYYY

Telefon
Fax
E-Mail

3.Yetkili Giriş Ekranı
AÇIKLAMA
5510 sayılı kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı (657 Sayılı Kanuna Tabi Memur) sayılan kişileri çalıştıracak işverenler, çalıştırmaya başlattıkları kişileri 7 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen sigortalılık başlangıcından itibaren 15 gün içinde sigortalı işe giriş bildirgesi ile kuruma bildirmekle yükümlüdür. Sigortalı işe giriş bildirgesinin internet ortamında gönderilebilmesi için kurumumuzca verilen üçüncü kullanıcı adı ve şifresi sigortalı işe giriş bildirgesi ve özlük bilgileri ile ilgili yetkili adına gönderilecektir.

657 SAYILI KANUNA TABİ MEMUR İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ VE ÖZLÜK BİLGİLERİ İLE İLGİLİ GÖREVLİ BİLGİLERİ
T.C. Kimlik Numarası *
Adı *
Soyadı *
Baba Adı *
Ana Adı *
Cinsiyeti *
Kadın Erkek
Doğum Yeri *
Doğum Tarihi * GG/AA/YYYY

Nufusa Kayıtlı Olduğu Yer *
Görevi / Ünvanı *
Kurum Sicili *
Göreve Başlama Tarihi * GG/AA/YYYY

Telefon *
Fax *
E-Mail *

onay.jsp
KAYDETME İŞLEMİNE BAŞLAMADAN ÖNCE LÜTFEN GİRDİĞİNİZ BİLGİLERİN DOĞRULUĞUNU KONTROL EDİNİZ. AYRICA RESİM DOĞRULAMA KODUNU GİRİNİZ.
Resmi Doğrulayın:
yardim1.jsp
TESCİL FORMUNUN İNTERNET ÜZERİNDEN DOLDURMA AŞAMALARI

1- 1.sayfa işyeri adres bilgilerinden oluşmaktadır.(zorunlu alan)
2- 2.sayfa işyeri bilgilerini kapsamaktadır.(zorunlu alan)
3- 3.sayfa işyerinize ait 1.Yönetici bilgilerine aittir.(zorunlu alan)
4- 4.sayfa işyerinize ait 2. Yönetici bilgilerine ait(2. Yönetici yok ise ileri tuşuna basılarak bu alan geçilebilir. Zorunlu alan değildir.)
5- 5.Sayfa İşyeri Tahakkuk ve Tediye ile İlgili 1.Görevli Bilgileri girilecektir.(zorunlu alan)
6- 6.Sayfa İşyeri Tahakkuk ve Tediye ile İlgili 2.Görevli Bilgileri girilecektir.(2. görevli isteğe bağlı olup doldurulması gereken zorunlu alan değildir. İleri tuşuna basılarak bu alan geçilebilir.)
7- 7.sayfa Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi ve Özlük Bilgileri ile ilgili görevli bilgilerine aittir.(zorunlu alan)
8- 7.sayfa doldurulup ileri tuşuna basıldıktan sonra ekrana bütün bilgilerin geldiği sayfa kontrol edilerek yanlış alanların başlıklarına tıklanarak gelen sayfada düzeltmeler yapılarak yine ileri tuşlarına basılıp 7. sayfadan sonra gelen onay sayfasına tekrar gelinilir.
9- Tüm bilgiler doğru ise sayfanın en altında bulunan onay yazısına tıklanır
10- Açılan sayfada İşyeri bildirgesinin Kayıt Sıra Numarası ve SGK Başkanlığına ait adres bilgileri yer almaktadır. Kayıt Sıra Numarası olası kayıt değişiklikleri için İş yerleri tarafından not edilmelidir.(ÖNEMLİ)
11- Bu sayfada yer alan ?Kaydettiğiniz Kurum Bilgilerini Yazdırmak İçin? linkine tıklanarak dökümü alınan İş yeri bildirgesi 6-A sayfasının İmza ve Onaylar bölümünün (1) KAMU İDARESİ yazan bölümü İş yeri yetkilisince imzalanarak onaylanır.
12- Dökümü alınan iş yeri bildirgesinin 2 Sayfasında bulunan 1.Görevli, 2. Görevli ve 3. görevlilere ait tatbiki imzaları alınır.
13- Düzenlenen belge iadeli taahhütlü olarak belirtilen adrese gönderilir.