SGKSAYFA YÜKLENİYOR. LÜTFEN BEKLEYİNİZ...


ANA SAYFA
29/07/2016
4/C Kurum Tescil - Versiyon : 1.1.4
KULLANMAKTA OLDUĞUNUZ KURUM TESCİL YAZILIMI EN İYİ ŞEKİLDE WİNDOWS İNTERNET EXPLORER DA ÇALIŞMAKTADIR.


  index.jsp
  KULLANICI TC NO :
  5510 Sayılı Kanun Hükümlerince Yeni Kayıt
  Girilmiş Olan Kayıt Dökümünün Alınması

  Yeni Kuruluş
  Saymanlık Değişikliği
  Nakil
  5510 Geç.11 Madde

  İşyeri Tescil Yardım
  Göster Gizle


  UYARI : İşyeri tescil işlemi tamamlanmış ve İşyerlerine yazılı olarak Kullanıcı adı ve Şifreleri gönderilmiş olan Resmi İşyerlerinin yapmış oldukları tescil bilgilerindeki değişiklikler On_Line sistemine yazılı olarak bildirilen Kullanıcı Adı ve Şifresi ile giriş yapılarak düzeltilecektir.
  Resmi işyeriniz için tescil bilgilerinde bunun haricinde yaptığınız ve yapacağınız düzeltmeler kayıt edilmemektedir.
  Kurum Adres Bilgileri.jsp
  İŞYERİ ADRES BİLGİLERİ
  İŞYERİ ADI (HER BİR ALAN MAXİMUM 30 KARAKTER BÜYÜKLÜĞÜNDEDİR)*
  İŞYERİ ADRESİ *
  BULVAR :
  CADDE :
  SOKAK :
  DIŞ KAPI NO :
  İÇ KAPI NO :
  MAHALLE / KÖY :
  POSTA KODU :
  İŞYERİ İL / İLÇE *
  İŞYERİ TELEFON *
  1- 2-

  İŞYERİ FAKS *
  1- 2-

  İŞYERİ E-POSTA
  1- 2-

  Kurum_Bilgisi.jsp
  İŞYERİ BİLGİLERİ
  BAĞLI OLDUĞU BAKANLIK*
  BÜTÇE DURUMU
  MUHASEBAT NUMARASI
  GENEL BÜTÇELİ KURUMLAR İÇİN ZORUNLU ALAN. SORUMLULUK DOLDURAN KURUMA AİTTİR.
  BAĞLI OLDUĞU SAYMANLIK *
  SAYMANLIK İL / İLÇE *
  VERDİ DAİRESİNİN ADI / NO*

  TEŞKİLAT YAPISI
  657 Sayılı Kanuna Tabi Memur Çalıştırmaya Başladığı,Saynamlık Değişikliği veya Nakil Tarihi GG/AA/YYYY
  MAAŞ ÖDEME DÖNEMLERİ
  AYIN 1. GÜNÜ PEŞİN AYIN 15. GÜNÜ PEŞİN
  ÇALIŞTIKTAN SONRA AYIN 15. GÜNÜ ÇALIŞTIKTAN SONRA AYIN 1. GÜNÜ
  PERSONEL SAYISI*
  RESMİ İŞYERİ SSK NUMARASI

  NaceKoduBilgisi
  NACE BİLGİLERİ
  Tescil Tipi TÜZEL KAMU
  Nace kodları ve açıklamaları için tıklayınız
  İşyerinizin işkolu kodunu biliyorsanız aşağıya girerek ekleyiniz
  6 lı Nace Kodu *  
  VEYA
  Aşağıdaki listelerden seçerek ekleyiniz
  Kısım*
  Bölüm*
  Grup*
  Sınıf*
  Alt Sınıf*

  Kurum_Yonetici_Bilgisi.jsp
  YENİ 1. YÖNETİCİ BİLGİLERİ
  T.C. Kimlik Numarası *
  Adı *
  Soyadı *
  Baba Adı *
  Ana Adı *
  Cinsiyeti *
  Kadın Erkek
  Doğum Yeri *
  Doğum Tarihi * GG/AA/YYYY
  Nufusa Kayıtlı Olduğu Yer *
  Görevi / Ünvanı *
  Kurum Sicili *
  Göreve Başlama Tarihi * GG/AA/YYYY
  Telefon *

  2.Kurum Yönetici Bilgisi
  YENİ 2. YÖNETİCİ BİLGİLERİ
  T.C. Kimlik Numarası
  Adı
  Soyadı
  Baba Adı
  Ana Adı
  Cinsiyeti
  Kadın Erkek
  Doğum Yeri
  Doğum Tarihi GG/AA/YYYY
  Nufusa Kayıtlı Olduğu Yer
  Görevi / Ünvanı
  Kurum Sicili
  Göreve Başlama Tarihi GG/AA/YYYY
  Telefon

  1.Yetkili Giriş Ekranı
  YENİ 1. KULLANICI BİLGİLERİ ( AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİ GÖNDERME İLE GÖREVLİ )
  T.C. Kimlik Numarası*
  Adı
  Soyadı
  Baba Adı
  Ana Adı
  Cinsiyeti *
  Kadın Erkek
  Doğum Yeri *
  Doğum Tarihi * GG/AA/YYYY
  Nufusa Kayıtlı Olduğu Yer *
  Görevi / Ünvanı *
  Kurum Sicili *
  Göreve Başlama Tarihi * GG/AA/YYYY
  Telefon *
  Fax *
  E-Mail *

  2.Yetkili Giriş Ekranı
  YENİ 2. KULLANICI BİLGİLERİ ( AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİ GÖNDERME İLE GÖREVLİ )
  T.C. Kimlik Numarası
  Adı
  Soyadı
  Baba Adı
  Ana Adı
  Cinsiyeti
  Kadın Erkek
  Doğum Yeri
  Doğum Tarihi GG/AA/YYYY

  Nufusa Kayıtlı Olduğu Yer
  Görevi / Ünvanı
  Kurum Sicili
  Göreve Başlama Tarihi GG/AA/YYYY

  Telefon
  Fax
  E-Mail

  3.Yetkili Giriş Ekranı
  AÇIKLAMA
  5510 sayılı kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı (657 Sayılı Kanuna Tabi Memur) sayılan kişileri çalıştıracak işverenler, çalıştırmaya başlattıkları kişileri 7 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen sigortalılık başlangıcından itibaren 15 gün içinde sigortalı işe giriş bildirgesi ile kuruma bildirmekle yükümlüdür. Sigortalı işe giriş bildirgesinin internet ortamında gönderilebilmesi için kurumumuzca verilen üçüncü kullanıcı adı ve şifresi sigortalı işe giriş bildirgesi ve özlük bilgileri ile ilgili yetkili adına gönderilecektir.

  657 SAYILI KANUNA TABİ MEMUR İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ VE ÖZLÜK BİLGİLERİ İLE İLGİLİ GÖREVLİ BİLGİLERİ
  T.C. Kimlik Numarası *
  Adı *
  Soyadı *
  Baba Adı *
  Ana Adı *
  Cinsiyeti *
  Kadın Erkek
  Doğum Yeri *
  Doğum Tarihi * GG/AA/YYYY

  Nufusa Kayıtlı Olduğu Yer *
  Görevi / Ünvanı *
  Kurum Sicili *
  Göreve Başlama Tarihi * GG/AA/YYYY

  Telefon *
  Fax *
  E-Mail *

  onay.jsp
  KAYDETME İŞLEMİNE BAŞLAMADAN ÖNCE LÜTFEN GİRDİĞİNİZ BİLGİLERİN DOĞRULUĞUNU KONTROL EDİNİZ.
  yardim1.jsp
  TESCİL FORMUNUN İNTERNET ÜZERİNDEN DOLDURMA AŞAMALARI

  1- 1.sayfa işyeri adres bilgilerinden oluşmaktadır.(zorunlu alan)
  2- 2.sayfa işyeri bilgilerini kapsamaktadır.(zorunlu alan)
  3- 3.sayfa işyerinize ait 1.Yönetici bilgilerine aittir.(zorunlu alan)
  4- 4.sayfa işyerinize ait 2. Yönetici bilgilerine ait(2. Yönetici yok ise ileri tuşuna basılarak bu alan geçilebilir. Zorunlu alan değildir.)
  5- 5.Sayfa İşyeri Tahakkuk ve Tediye ile İlgili 1.Görevli Bilgileri girilecektir.(zorunlu alan)
  6- 6.Sayfa İşyeri Tahakkuk ve Tediye ile İlgili 2.Görevli Bilgileri girilecektir.(2. görevli isteğe bağlı olup doldurulması gereken zorunlu alan değildir. İleri tuşuna basılarak bu alan geçilebilir.)
  7- 7.sayfa Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi ve Özlük Bilgileri ile ilgili görevli bilgilerine aittir.(zorunlu alan)
  8- 7.sayfa doldurulup ileri tuşuna basıldıktan sonra ekrana bütün bilgilerin geldiği sayfa kontrol edilerek yanlış alanların başlıklarına tıklanarak gelen sayfada düzeltmeler yapılarak yine ileri tuşlarına basılıp 7. sayfadan sonra gelen onay sayfasına tekrar gelinilir.
  9- Tüm bilgiler doğru ise sayfanın en altında bulunan onay yazısına tıklanır
  10- Açılan sayfada İşyeri bildirgesinin Kayıt Sıra Numarası ve SGK Başkanlığına ait adres bilgileri yer almaktadır. Kayıt Sıra Numarası olası kayıt değişiklikleri için İş yerleri tarafından not edilmelidir.(ÖNEMLİ)
  11- Bu sayfada yer alan ?Kaydettiğiniz Kurum Bilgilerini Yazdırmak İçin? linkine tıklanarak dökümü alınan İş yeri bildirgesi 6-A sayfasının İmza ve Onaylar bölümünün (1) KAMU İDARESİ yazan bölümü İş yeri yetkilisince imzalanarak onaylanır.
  12- Dökümü alınan iş yeri bildirgesinin 2 Sayfasında bulunan 1.Görevli, 2. Görevli ve 3. görevlilere ait tatbiki imzaları alınır.
  13- Düzenlenen belge iadeli taahhütlü olarak belirtilen adrese gönderilir.