SAĞLIK ÖDEMELERİ SİSTEMİ
İşveren İş Kazası Meslek Hastalığı E-Bildirim
28 Temmuz 2017
İnternet Üzerinden Yapılan Bildirimler Yeterlidir. SGK'ya ya da ÇSGB'ye Yazılı Bildirim Yapılması Gerekmemektedir!
YENİ DUYURU!! : 20.01.2017 Son günlerde gelen "Kayıt Başarısız dır" sıkıntısının yaşanmaması için Internet explorer 9 ve üstünü kullanmanız gerekmektedir.Tüm alanların dolu olduğuna emin olun, boş sayı alanlarını 0 verin, telefon, mail, fax vb. alanları doldurun , yapamadığınız takdirde, mağdur olmamanız için il müdürlüklerinden de bildirim yapabilir veya iadeli taahhütlü posta yolu ile de bağlı bulunduğunuz il müdürlüğüne gönderebilirsiniz
YENİ DUYURU!! : 20.01.2017 Uygulama Güncellenmiştir. Birden fazla sigortalının maruz kaldığı iş kazaları tek bir seferde İş Kazasi Bildirim Girişi linkinden yapılabilecektir. Söz konusu bildirimin nasıl yapılacağına ilişkin tüm detaylara aşağıdaki kılavuzdan ulaşabilirsiniz!!!!!!! .
Kullanıcı Girişi
Kullanıcı Kodu : -
İşyeri Şifresi :
Güvenlik Kodu :


İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim Formu Kullanım Kılavuzu GÜNCELLENİYOR  Sosyal Güvenlik Kurumu © 2014  
  B.G 18.07.2017 11:45 ws:BildirimFormuISV07112016 TE