19/12/2014 11:17 SGK portal?na ho? geldiniz
Gecikme Zammı Hesaplama
Tarih Takvimi kullan.
Borç Dönemi Ay Borç Dönemi Yıl Borç Tutarı(YTL)(######,##) Gecikme Zammı
TOPLAM 0,0 0,0
Resmi Özel     
 
2014 © Sosyal Güvenlik Kurumu Sayfa içeri?i bilgilendirme amaçl?d?r. Resmi belge olarak kullan?lamaz.Uyu?mazl?k halinde Kurum kay?tlar? esast?r.